Principii și metode de tratare a helmintiazei. Helmintiaza

principii și metode de tratare a helmintiazei

În pofida rezultatelor și a impactului EDCTP de până în prezent, povara socio-economică și asupra sănătății publice reprezentată de bolile asociate sărăciei persistă, aceasta împiedicând dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de dezvoltare, în special a celor din Africa Subsahariană. Peste un miliard de persoane, incluzând de milioane de copii, sunt afectate de una sau mai multe boli asociate sărăciei, inclusiv de boli infecțioase neglijate, cum ar fi boala somnului și helmintiazele.

Pe lângă faptul că generează suferințe evitabile și decese premature, aceste boli afectează productivitatea și sporesc insecuritatea și infirmitatea, perpetuând astfel ciclul sărăciei.

Tratament complex pentru helmintiază

Tot în această regiune se află peste două treimi din totalul persoanelor afectate de HIV și se înregistrează aproape trei sferturi din decesele asociate SIDA. În timp ce îmbunătățirile generale ale nutriției, igienei și infrastructurii de sănătate sunt importante, controlul eficient pe termen lung al bolilor asociate sărăciei necesită, de asemenea, dezvoltarea unor intervenții medicale noi sau îmbunătățite produse, tratamente și vaccinuri.

În timp ce există o penurie generală de astfel de produse medicale, multe dintre medicamentele și vaccinurile existente utilizate în prezent datează de la începutul secolului al XX-lea și, în plus, nu mai sunt eficace datorită apariției rezistenței la medicamente în cazul acestor boli. Cu toate acestea, cele mai multe dintre medicamentele și vaccinurile aflate în curs de dezvoltare sunt blocate într-o etapă timpurie a dezvoltării clinice.

52013PC0498

Aceasta se datorează în principal costurilor semnificative pe care le presupun dezvoltarea și testarea clinică pe subiecți umani necesară pentru a demonstra eficacitatea și siguranța intervențiilor medicale noi sau îmbunătățite. Aceste costuri sunt determinate de trei factori: i investițiile insuficiente din partea sectorului privat din cauza absenței randamentului investițiilor disfuncționalități ale piețeiii slaba capacitate de cercetare principii și metode de tratare a helmintiazei a țărilor din Africa Subsahariană și iii sprijinul public fragmentat.

Pe această bază, Comisia înaintează o propunere de Decizie privind participarea UE la al doilea Program de Parteneriat între Uniunea Europeană și țări în curs de dezvoltare privind trialurile clinice EDCTP2 în temeiul articolului din Tratatul privind funcționarea UE, care prevede ca UE să participe la programele de cercetare și dezvoltare derulate de mai multe state membre.

  1. Tratamentul helmintiazei giardiozei
  2. Oxiuri in nas

Obiectivul EDCTP2 Obiectivul general al EDCTP2 este îmbunătățirea capacității UE de a investi într-un mod mai eficient în cercetarea și dezvoltarea de intervenții medicale noi sau îmbunătățite împotriva bolilor asociate sărăciei în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare și în parteneriat cu acestea, în special în ceea ce privește țările din Africa Subsahariană. Au fost exprimate puncte de vedere de către factorii de decizie europeni și africani, precum și de către părți interesate din industrie, mediul academic și societatea civilă.

Sfera geografică de interes ar trebui să continue să fie Africa Subsahariană, care este afectată în mod disproporționat de boli asociate sărăciei și cu care Uniunea a stabilit un parteneriat strategic. Impactul preconizat la nivel european va fi mai mare decât suma impacturilor programelor și activităților naționale. El va permite atingerea masei critice necesare, atât în termeni de resurse umane, cât și financiare, prin reunirea cunoștințelor de nivel expert și a resurselor complementare disponibile pentru a principii și metode de tratare a helmintiazei dezvoltarea unor intervenții medicale noi sau îmbunătățite care sunt urgent necesare pentru a reduce impactul devastator al bolilor asociate sărăciei în țările în curs de dezvoltare.

Mai mult, la nivel mondial, el contribuie la realizarea unei voci unice care să reprezinte eforturile europene de cercetare în lupta împotriva acestor boli în țările în curs de dezvoltare.

Examenul coproparazitologic

În cele din urmă, el promovează un efect structurant pe termen lung asupra politicilor și sistemelor de cercetare ale țărilor europene și, în egală măsură, ale celor în curs de dezvoltare, și ajută la integrarea politicilor și sistemelor de cercetare și de dezvoltare ale UE într-un context coerent. Propunerea Comisiei privind programul Orizont prevede participarea continuă a Uniunii într-un al doilea program EDCTP în temeiul articolului din tratat, care este instrumentul adecvat al Uniunii pentru a sprijini activitățile EDCTP, întrucât permite atât coordonarea programelor naționale de cercetare, cât și participarea Uniunii în cadrul programului comun.

Participarea Uniunii la programul EDCTP 2 se va realiza în limitele de competență prevăzute în tratat și nu va face decât să faciliteze și să sprijine, inclusiv financiar, îndeplinirea obiectivelor EDCTP2 de către statele participante.

Cum depistam parazitii intestinali? - Dr. Carmen Cretu

Suma este în prețuri curente. Valoarea maximă a contribuției Uniunii pentru costurile principii și metode de tratare a helmintiazei este de până la 41 milioane EUR. Pe parcursul acțiunii, Uniunea poate lua în considerare acordarea de sume pentru a corespunde celor alocate de angajamente suplimentare din partea statelor membre sau țări participante asociate la Programul-cadru Orizont Parlamentul European și Consiliul au aprobat această strategie.

EDCTP 1 a fost, de asemenea, sprijinit în cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrativeinstituit prin Decizia nr. Opinia grupului de experți a fost că EDCTP1 a pus la dispoziție o platformă unică pentru un dialog veritabil cu oamenii de știință africani și că a început să reducă decalajul dintre nord și sud în ceea ce privește construirea capacității de cercetare și oferirea de oportunități de învățare și de muncă pentru tinerii cercetători africani.

El a avut ca rezultat lansarea primelor patru Rețele de excelență regionale africane prin care se promovează cooperarea sud-sud în domeniul cercetărilor clinice și prin intermediul căreia au fost instruiți peste de cercetători africani.

El a contribuit, de asemenea, la înființarea Registrului panafrican de trialuri clinice și a Forumului african al autorităților de reglementare a vaccinurilor. Încă nu există tratamente medicale eficiente, sigure și accesibile financiar pentru majoritatea bolilor asociate sărăciei, iar investițiile în cercetarea clinică rămân insuficiente, deoarece efectuarea de trialuri clinice este costisitoare, iar randamentul investițiilor este limitat din cauza disfuncționalităților pieței.

principii și metode de tratare a helmintiazei de ce apar verucile din nou

În plus, activitățile și programele europene de cercetare sunt încă adesea fragmentate și, prin urmare, sunt fie de amploare subcritică, fie sfera lor de cuprindere este suprapusă altora, în timp ce capacitatea de cercetare și investițiile din țările în curs de dezvoltare sunt insuficiente. În limita plafonului respectiv, contribuția Uniunii ar trebui să fie egală cu contribuțiile angajate de statele participante pentru a realiza un efect de pârghie important și pentru a asigura o mai puternică integrare a programelor statelor participante.

De asemenea, plafonul respectiv ar trebui să permită alinierea la contribuțiile oricărui alt stat membru sau ale oricărei alte țări asociate programului-cadru Orizont care intră în programul EDCTP2 în cursul derulării programului-cadru Orizont principii și metode de tratare a helmintiazei Ar trebui ca selectarea acestor acțiuni să fie realizată în urma unor cereri de propuneri deschise și competitive gestionate de EDCTP2-IS. Cu toate acestea, având în vedere cerințele de funcționare specifice ale programului EDCTP2, este necesar să se prevadă derogări de la regulamentul respectiv în conformitate cu articolul 1 alineatul 3 din regulamentul respectiv.

Orice alt stat membru și orice alte țară asociată la programul Orizont — Programul-cadru pentru cercetare și inovare instituit prin Regulamentul UE nr. Articolul 2 Contribuția financiară a Uniunii 1. Contribuția financiară maximă a Uniunii, incluzând creditele AELS, la programul EDCTP2 este de milioane EUR, după cum urmează: a milioane EUR pentru a contribui cu o sumă egală celei reprezentând contribuția statelor participante menționate la articolul 1 alineatul 1 ; b 89 milioane EUR pentru a contribui cu o sumă egală celei reprezentând contribuția oricărui alt stat membru sau oricărei alte țări asociate la programul-cadru Orizont care participă la programul EDCTP2 în conformitate cu articolul 1 alineatul 2.

Contribuția este plătită din creditele înscrise în bugetul general al Uniunii alocat părților relevante ale Programului specific de punere în aplicare a programului-cadru Orizontinstituit prin Decizia Articolul 3 Condițiile în care se acordă contribuția financiară a Uniunii 1.

Contribuția principii și metode de tratare a helmintiazei a Uniunii este condiționată de următoarele: a demonstrarea de către statele participante a faptului că programul EDCTP2 este instituit principii și metode de tratare a helmintiazei conformitate cu anexele I, II și III la prezenta decizie; b desemnarea de către statele participante sau de către organizațiile desemnate de statele participante a EDCTP2-IS, o entitate cu personalitate juridică, ca fiind structura responsabilă de punerea în aplicare a programului EDCTP2 și de primirea, alocarea și monitorizarea contribuției statelor participante, precum și a contribuției financiare a Uniunii; c demonstrarea de către EDCTP2-IS a capacității sale de a pune în aplicare programul EDCTP2, inclusiv primirea, alocarea și monitorizarea contribuției Uniunii în cadrul gestiunii indirecte a bugetului Uniunii în conformitate cu articolele 58, 60 și 61 din Regulamentul UE, Euratom nr.

  • Profilaxia parazitului la pui moleculare şi al practicilor de tratament asociate cu toxocaroza [].
  • Programare la consultație - expert-evaluator-de-risc.
  • Locul unde parazitul preponderent se află şi trăieşte în organismul gazdei se numeşte localizare normală, iar cel unde parazitul vieţuieşte rar poartă numele de localizare neobişnuită sau ectopică.

Pe parcursul punerii în aplicare a programului EDCTP2, contribuția financiară a Uniunii este condiționată de următoarele: a punerea în aplicare de către EDCTP2-IS a obiectivelor prevăzute în anexa I și a activităților prevăzute în anexa II la prezenta decizie, în special a activităților și a acțiunilor indirecte pe care le finanțează, în conformitate cu Regulamentul UE nr. Activitățile pot include activități din programele naționale ale statelor participante precum și activități noi, inclusiv cereri de propuneri gestionate de EDCTP2-IS.

Planul de activitate cuprinde, în detaliu, valoarea bugetată a fiecărei activități și prevede alocarea fondurilor tinctură de propolis de vierme de EDCTP2-IS, inclusiv contribuția Uniunii.

Planul de activitate face distincție între activitățile finanțate sau cofinanțate de Uniune și cele finanțate de către statele participante sau din alte venituri. Activitățile incluse în planul de activitate care nu sunt finanțate de EDCTP2-IS sunt puse în aplicare în conformitate cu principiile comune care urmează să fie convenite de către statele participante și de către Comisie, ținând seama de principiile prezentate în prezenta decizie, în titlul VI din Regulamentul UE, Euratom nr.

principii și metode de tratare a helmintiazei remedii pentru papilom pe pleoapă

Statele participante și Comisia convin, de asemenea, asupra cerințelor de raportare la EDCTP2-IS, inclusiv în ceea ce privește indicatorii inserați în fiecare dintre aceste activități. Articolul 5 Contribuțiile din partea statelor participante 1. Contribuțiile din partea statelor participante constau în următoarele elemente: a contribuții financiare la EDCTP2-IS; b contribuții în natură reprezentate de costurile care revin statelor participante pentru activitățile de punere în aplicare incluse în planul de activitate menționat la articolul 4 alineatul principii și metode de tratare a helmintiazei sau în ceea ce privește bugetul administrativ al EDCTP2-IS.

Articolul 6 Normele de participare și de diseminare 1.

Patogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul helmintiazelor

Regulamentul UE nr. În conformitate cu regulamentul respectiv, EDCTP2-IS este considerată organism de finanțare și acordă sprijin financiar acțiunilor indirecte în conformitate cu anexa Atypical papillary urothelial hyperplasia la prezenta decizie. Prin derogare de la articolul 8 alineatul 1 litera b din Regulamentul UE nr. Prin derogare de la articolul 9 alineatul 1 litera c din Regulamentul UE nr.

În cazul în care o astfel de activitate este inclusă în programul de activitate, EDCTP2-IS poate lansa cereri de propuneri în comun cu țări terțe sau cu organizații ale acestora din domeniul științific și tehnologic, cu organizații internaționale sau cu alte părți terțe, în special cu organizațiile neguvernamentale, în conformitate cu normele elaborate pe baza articolului 11 din Regulamentul UE nr. Acordul de delegare menționat la alineatul 1 se încheie în conformitate cu articolul 58 alineatele 3 și cu articolele 60 și 61 din Regulamentul UE, Euratom nr.

Articolul 8 Stoparea, reducerea sau suspendarea contribuției financiare a Uniunii Dacă programul EDCTP2 nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere, Comisia poate stopa, reduce proporțional sau suspendă contribuția financiară a Uniunii în funcție de nivelul efectiv de punere în aplicare a programului EDCTP2.

remediu pentru îndepărtarea verucilor genitale

În cazul în care statele participante nu contribuie, contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea programului EDCTP2, Comisia poate stopa, reduce proporțional sau suspenda contribuția financiară a Uniunii, luând în considerare valoarea fondurilor alocate de către statele participante pentru punerea în aplicare a programului EDCTP2.

Articolul 9 Audituri ex post 1.

Asevedeași